Galera

La fotografa es una forma de sentir, de tocar, de amar